Forsikring

FORSIKRING AV FOTBALLSPILLERE I BREDDEAVDELINGEN

Vi vet at det skjer skader i fotballen og vi må hele tiden jobbe aktivt for å unngå dette. Skadeforebygging er et viktig tema for alle som driver idrett og det kan du lese mere om HER. Vi skal også jobbe for dette gjennom ulike fora og trenersamlinger.

Når uhellet likevel er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre og hvordan man forholder seg til de forsikringsordninger som klubben er dekket av.

Dette er et omfattende regelverk og det er ikke hensiktsmessig å gjengi all informasjon her. Du finner egen informasjon på NFF sine sider. Linken til denne finner du  HER

DERSOM DET OPPSTÅR SKADE PÅ EN AV DINE SPILLERE, ER DET ALLER VIKTIGSTE OG SØRGE FOR GOD FØRSTEHJELP OG EVENTUELL LEGEBEHANDLING. DETTE KAN VÆRE AVGJØRENDE FOR Å BEGRENSE SKADEOMFANGET.

Forsikringssaken kan etableres i etterkant. Husk dokumentasjon på utgifter. Det er den enkelte spiller/foresatte som må opprette skadesak.

Annonse fra Eliteserien: