Treningsavgift/kontingent

Treningsavgift og medlemskontingent 2019

Nedenfor følger informasjon om kontingentsatser for 2019.

Draktavgift er spillernes egenandel på trøye. Denne vil alle spillere vil ha til odel og eie. Prisen er sterkt redusert.

Forsikringen for våre lagledere og trenere ligger i lagsforsikringen på lik linje med andre aktive utøvere.

For spørsmål, ta kontakt på [email protected]

Alle breddespillere får i tillegg tilbud om å kjøpe eget sesongkort for kr 400,- En tilsvarende sum til finansiering av sesongkortet forskutteres av breddeavdelingen og tilbakeføres bredde via prosjekt tilhørighet. De som har meldt tilbake at de ønsker sesongkort, vil få/har fått egen faktura på dette.

Det foreligger egne satser for lag som organisatorisk er knyttet til Akerakademiet.

Utsending av faktura vil i hovedsak skje på e-post for alle spillere som ligger inne med e-post adresser i medlemssystemet. På øvrige spillere vil faktura sendes via post som normalt, men målsettingen er at mest mulig skal gå via e-post.

Rabattordninger:

Du får 50 % reduksjon i treningsavgiften:

-fra og med barn nr 3 i familien som er medlem av Molde FK.

-for barn som spiller på lag der far/mor er trener eller lagleder (5-12 år)

-for barn som har far/mor som er fast kioskansvarlig eller fast kioskselger for barn knyttet til Akerakademiet

Rabatt er begrenset oppad til 50%

 

Du får 100 % reduksjon i treningsavgiften:

-for eldste barn som har far/mor som er kioskansvarlig eller fast kioskselger

-for barn som spiller på lag der far/mor er trener eller lagleder (13år og oppover)

Annonse fra Eliteserien: