Forsikring

Forsikringsordninger for spillere i Molde FK Bredde.

Vi vet at det skjer skader i fotballen og vi må hele tiden jobbe aktivt for å unngå dette. Skadeforebygging er et viktig tema for alle som driver idrett og det kan du lese mere om HER. Vi skal også jobbe for dette gjennom ulike fora og trenersamlinger.

Når uhellet likevel er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre og hvordan man forholder seg til de forsikringsordninger som klubben er dekket av.

Dette er et omfattende regelverk og det er ikke hensiktsmessig å gjengi all informasjon her. Du finner egen informasjon på fotball.no.

Forsikring for barn 0-12 år

  • Dekket av NIFs Barneidrettsforsikring
  • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år

  • Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS inneværende sesong for å være dekket av forsikringen

Lagsforsikring senior

  • Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

DERSOM DET OPPSTÅR SKADE PÅ EN AV DINE SPILLERE, ER DET ALLER VIKTIGSTE OG SØRGE FOR GOD FØRSTEHJELP OG EVENTUELL LEGEBEHANDLING. DETTE KAN VÆRE AVGJØRENDE FOR Å BEGRENSE SKADEOMFANGET.

Forsikringssaken kan etableres i etterkant. Husk dokumentasjon på utgifter. Det er den enkelte spiller/foresatte som må opprette skadesak.

Meld inn skade

Forsikring for fotballskoler, akademier og alternative tiltak.

Annonse fra Eliteserien: