Betalingsavtaler

Molde FK ønsker ikke at barn står utenfor idretten på grunn av økonomiske årsaker.

Vi har derfor betalingsordninger for de som av ulike grunner ikke kan betale kontingenter eller treningsavgifter til forfall. Disse må ta kontakt med administrativ leder eller styreleder. Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om.

Ta kontakt dersom du har:

  • Kortvarige betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling.

  • Langvarige betalingsproblemer og behov for fritak/delvis fritak for betaling. Før fritak kan gis ønsker vi at spiller tar kontakt med NAV for å undersøke om de kan dekke kostnaden. Dette kan ikke klubben gjøre, spilleren/foresatte må selv ta kontakt med NAV.

Avtale gjelder for ett år av gangen.
Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.

Annonse fra Eliteserien: