Om EMS

MFK Bredde har utøvere på mange nivå med forskjellig ambisjonsnivå. Noen trener en gang i uken, andre tilnærmet hver dag - dette gjør det omfattende å etablere målrettet informasjon til alle gruppene slik vi gjerne hadde ønsket. Uansett - denne siden vil inneholde relevant informasjon både for spillere, foreldre, lagledere og trenere.

Foreldre er de som naturlig har et stort ansvar for å legge til rette for en sunn livsstil for barna fra de er små. De må ta ansvar for å innarbeidet gode rutiner og sunne vaner som må til for at de skal fungere godt både på skolen, på trening og i fritiden. Søvn er blant annet et av de viktigste restitusjonsmidlene, og her er foreldrene tilnærmet suverene i etablering av gode rutiner.

Trenerne og lagledere er viktige rollemodeller, særlig når barna blir litt eldre, og ikke lenger er fullt ut lydhør overfor foreldre. Trenerne i MFK skal være positive og formidle viktigheten av gode rutiner og sunne vaner, ut fra et fysisk og sportslig perspektiv. Særlig viktig er det at trenere og lagledere kommuniserer med utøverne rundt næringsinntak i forhold til prestasjon, konsentrasjon og restitusjon i forbindelse med dagligdagse situasjoner som trening, kamp, turnering.

Siden vi er en breddeavdeling har vi valgt å bruke ordtaket ”Alt med måte” når vi skal informere om viktigheten av sunn og variert kosthold og en sunn livsstil. De aller fleste – både utøvere og foreldre – er kjent med viktigheten av sunt kosthold og gode rutiner i hverdagen, men det er også viktig å beholde gleden og kosen - derfor ”Alt med måte”.

Det beste man kan gjøre er å bruke sunn fornuft - som støtte har vi etablert en kortfattet enkel manual som vi har kalt "Rutiner og kosthold aktive barn i MFK". Denne beskriver noen enkle rutiner rundt dagsrytme og inntak av måltider som kan være et utgangspunkt for dere foreldre. Videre har vi flere artikler som omhandler forskjellige sider av kosthold og livsstil. Det er mye nyttig informasjon både for spillere, foreldre og trenere.

Videre kan vi også anbefale dere å se på følgende sider, som vil gi mye god og nyttig informasjon om mat:

www.melk.no

www.brodogkorn.no

www.godfisk.no

www.frukt.no

www.skolemat.no

www.sunnidrett.no

Annonse fra Eliteserien: