Stadions Venner Kiosk

Breddeavdelingen har ansvar for kioskdrift på Aker stadion i forbindelse med A-lagets hjemmekamper.

Oppgavekortet MIN SIDE

Oppgavekortet LAGLEDER

Driften av kioskene på Aker Stadion  er en viktig inntektskilde for Molde FK Bredde.

Foresatte til spillere i breddeavdelingen stiller opp som kioskselgere inntil tre ganger i løpet av sesongen. Men i tillegg trenger vi en del ekstra nøkkelpersoner til å hjelpe klubben med arbeidet rundt kioskdriften:

KAMPVERT

En kampvert har ansvaret for å ta i mot dugnadspersonell som kommer for å stå i kiosk, registrere disse og fortelle hvor de skal "jobbe" denne dagen ut fra oppsatt arbeidsplan. I tillegg har kampvert ansvaret for oppgjøret for kaffeselgerne på tribunen.

FASTE KIOSKSELGERE

En fast kioskselger får et utvidet ansvar for en av kioskene på stadion. Personen har ansvar for klargjøring av kiosk før kamp, samt salg før og under kamp. Har også ansvar for klargjøring av oppgjør for kiosken ved kampslutt.

KIOSKANSVARLIG

Kioskansvarlige har ansvaret for utkjøring av noen varer til kioskene før kampstart. Under kampen koker de kaffe, varmer pølser og har ansvar for supplering til de kioskene som evt. går tomme for varer under kamp. Kioskansvarlige har også noe opprydning av kiosker etter kampslutt.

FORDELER:

Personer som er en del av Stadions Venner Kiosk forplikter seg til å stille på minimum 10 kamper pr sesong. I tillegg får man følgende "betaling":

 • Fri treningsavgift for eldste barn i MFK Bredde
 • Skattefritt dugnadshonorar og/eller gavekort ut fra oppgaver og antall kamper
 • Blir en del av Stadions Venner med følgende fordeler
  • Hyggelig, entusiastisk, positivt og engasjerende miljø
  • Arrangementsantrekk (varierer med funksjon), samt klubbantrekk/fritid
  • Ett sesongkort til eget bruk
  • Rett til kjøp av ett rabattert sesongkort, til bruk for familien
  • Enkel bevertning ved kampdag
  • Sosiale sammenkomster som vårfest, høstfest og bortekamptur
  • Kursing i førstehjelp, brannvern og lignende
  • Ulykkesforsikring i forbindelse med hjemmearrangementer
  • Rabatt på leie av lokaler ved Aker Stadion
  • Rabatt på Sport1 Molde ved fremvisning av sesongkort

Har du lyst til å bli en del av Norges beste arrangørkorps?
Ta kontakt med Randi Kirkeland på telefon 920 90 981 eller e-post [email protected]

Annonse fra Eliteserien: