Infoskriv

Til foresatte for barn i Molde FK!            

 

INFORMASJON OM DUGNAD 2018

Breddeavdelingen har ansvar for kioskdrift på Aker stadion i forbindelse med A-lagets hjemmekamper. All inntekt fra våre kiosker går i sin helhet til breddeavdelingen.

Breddeavdelingen er som de fleste andre idrettslag basert på dugnadsarbeid. Den viktigste inntektskilden vår er kiosk- og tribunesalget på Aker Stadion under alle MFK's hjemmekamper, og for å få et godt resultat er vi avhengige av frivillige og stor dugnadsinnsats.

Det er nå knappe 2 måneder til første hjemmekamp for sesongen 2018, og vi har nå lagt de fleste planer for dugnadsaktiviteten på stadion.

 

For 2018: Ønsker du fri treningsavgift for eldste barn i avdelingen, sett deg opp på 8 dugnader i forbindelse med MFK sine hjemmekamper på Aker Stadion for sesongen 2018.  Dette er en Breddeintern ordning som ikke er tilknyttet grupperingen Stadions venner, men ment som et tilbud (begrenset antall plasser) til de som kunne tenke seg å hjelpe til for å spare noen kroner. Ta kontakt med [email protected]

 

Utgangspunktet for dugnadsinnsatsen følger av tabellen nedenfor:

 

Dugnad-infoskriv

For sesongen 2018 er maks antall dugnader for en familie, 4 stk. 2 dugnader for hvert av barna 1 og 2, men fra og med barn nr 3 er det dugnadsfritak på kiosker på Aker stadion. Dugnad i forbindelse med interne cuper som MFK cup og EMS Fotballcup der egne barn deltar, kommer i tillegg.

Vi tar dog forbehold om at det kan bli aktuelt å kalle inn ekstra personell til dugnad dersom det skulle bli behov for dette. Dette kan bl.a. være aktuelt i forbindelse med NM/E-league, og evt andre kamper.

Nye spillere og lag som kommer til i løpet av sesongen må være forberedt på å bli kalt inn til dugnad.

 

 

Lagleder vil følge opp at alle setter seg opp på dugnad i oppgavekortet som er klubbens verktøy for dugnadsregistrering. Brukerveiledning vil bli gjort tilgjengelig. Dugnadene på Aker stadion vil bestå av:

 

·        Salg i innekiosker

·        Salg på utekiosker

·        Kaffesalg på tribune

·        Bringing av varer til kiosker

·        Nedrigging av kiosker etter kamp

 

Generelt gjelder oppmøte 1 time og 45 min. før kampstart. Oppmøtested er ved inngang 1 på nordvestre hjørne. Viktig at alle stiller til rett tid for at dugnadsoppmøtet skal bli registrert. Alle personer som stiller på dugnad skal være fylt 18 år (om ikke annet er avtalt med Breddeavdelingen direkte), og det er viktig at alle er forberedt på og kledd for utesalg. Barn som trenger tilsyn kan ikke tas med på dugnad. Barn eller andre eksterne skal heller ikke være tilstede i kiosk under forberedelser og kamp.

 

Det er den enkeltes oppgave å bytte dugnadsvakt hvis det oppsatte tidspunktet ikke passer. Endringer varsles til Breddeavdelingens kontaktperson i god tid før kamp. Foreldre som ikke møter på dugnad vil bli oppringt fortløpende.

 

Laget er kollektivt ansvarlig for det antall dugnadsvakter spillernes foresatte er satt opp på, det betyr at lagleder må sørge for at vakter erstattes av andre der foresatte regelmessig uteblir.

I slike tilfeller vil breddeavdelingen kontakte lagleder.

 

Vi er avhengig av å få bemannet alle kiosker til et gitt tidspunkt og må fordele foresatte slik vi ser det er hensiktsmessig. Dersom du bringer inn ønske om en spesiell oppgave eller kioskplassering er det viktig at du også møter tidsnok. Dersom ikke kan kampvertene plassere deg i en annen kiosk.

For junior og seniorlag vil alle bli innkalt til dugnad uavhengig om foreldre er lagleder eller trener. Dette fordi spilleren selv kan stille til dugnad. Dugnadsoppgave vil variere etter behov og ikke nødvendigvis være knyttet direkte til kioskdrift.

 

Vi vil også i år forsøke å varsle foresatte som skal på dugnad 3-4 dager i forkant av kamp.

 

De som er fritatt for dugnader på Aker stadion er trenere og lagledere for barn på eget lag, frivillige engasjerte som faste kioskselgere, kioskansvarlige, kampverter, styremedlemmer i hovedstyre/breddeavdelingen, samt ansatte i MFK.

 

Medlemmer av Stadions venner har altså ikke fritak. Vi oppfordrer til god dialog som gjør det mulig for oss å koordinere dette til alles beste.

 

Ønsker du å hjelpe oss med drift av kioskene?

Breddeavdelingen engasjerer flere frivillige på fast basis – vi engasjerer både kioskansvarlige, kioskselgere samt kampverter:

·      Kioskansvarlige er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteten på kampdag.

·      Faste kioskselgere har klargjøring av kiosk før kamp, samt salg før og under kamp

·      Kampvert er hovedansvarlig for mottak og koordinering av dugnadspersonell på kampdag

 

Er du interessert ?? Vi har spesielt behov for flere faste kioskselgere denne sesongen!!

 

 Gode grunner for å være frivillig for MFK bredde:

 

·      Sosialt!!

·      Sesongkort på Aker Stadion

·      Fritak for treningsavgift for eldste barn med oppmøte på min 10 kamper pr sesong.

·      Arbeidsantrekk etter styrets valg.

·      Dugnadsfritak for egne barn på Aker Stadion.

·      Fullverdig medlemskap i Stadions Venner(inkluderer flere sosiale tiltak)

·      Invitasjon til Breddefest med følge.

·      Støtte klubben og laget

·      Arbeidserfaring som kan brukes ved f.eks. jobbsøking

·      Kursing i førstehjelp, brannvern og lignende

 

Dugnadsveileder

 

For nærmere informasjon – ta kontakt med:

MFK Bredde v/ Teamleder Kommersiell drift Randi Kirkeland Mobil 92 09 09 81 [email protected]

 

– så snart som mulig!

Annonse fra Eliteserien: