Dommere i MFK Bredde

Fotballkamper MÅ ha fotballdommere til å få gjennomført kampene. For å opprettholde mengden av dommere i klubben så må vi bestrebe oss på få utdannet nye. Samtidig som vi skal utdanne nye skal vi også følge opp de vi allerede har i klubben.

Klubbens dommerkontakt/dommerteam er viktige bindeledd for klubbens dommere spesielt, men også et meget viktig ledd for positiv fokus på dommerarbeid i klubb og krets og ikke minst med spillere, trenere, ledere og foresatte/foreldre.

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på de dommere vi har, men dommerteamets rolle kan bety alt for at dommerne skal trives med dommergjerningen. En dommer som trives synes det er moro å bruke hele sesongen for at bl.a. noens håpefulle skal få holde på med det de synes mest morsomt her i verden. Vi ønsker å heve dommerens status !!

De viktigste oppgavene til Team Dommer og Fair Play er å sørge for å ha god kontakt og et godt samarbeid med både klubbens dommere, styre, administrasjon, lagledere, trenere og ikke minst Fotballkretsen. 

På klubbens aldersbestemt turneringer benytter vi utelukkende dommere fra egne rekker. Disse følges opp i forkant av klubbens dommeransvarlig og leder av Team Dommer/Fair Play,  Roger Hagbø.

Annonse fra Eliteserien: